Klášter Melk

Cyklistická túra mezi Pasovem a Vídní - Klášter Melk

Impozantní a zdálky viditelný se tyčí tento klášter na skále nad Dunajem. V roce 1089 byl založen vévody z Babenbergeru a osídlen řádem Benediktínů. Církevními nesrovnalostmi v 13. století byl postižen i tento řád; na koncilu v Kostnici bylo jednáno a rozhodnuto o reformě, která zde prvně vstoupila v platnost jako Melkská klášterní reforma. Dobu reformace konvent přestál oslaben a stal se centrem protireformace, při čemž byla klášterní škola po vzoru jezuitů nově přeorganizována.

Cyklistická túra mezi Pasovem a Vídní - Klášter Melk

V 18. století se klášter natolik hospodářsky zotavil, že mohl být uskutečněn největší projekt v klášterní historii: úplná přestavba v barokním stylu, která trvala 45 let.

Cyklistická túra mezi Pasovem a Vídní - Klášter Melk

Cyklistická túra mezi Pasovem a Vídní - Klášter Melk

Cyklistická túra mezi Pasovem a Vídní - Klášter Melk

Dnes je klášter Melk světovým dědictvím UNESCO a vysoce ceněné kulturní centrum, které přitahuje mnoho návštěvníků, ale také živoucí benediktínský řád se známou klášterní školou.

Cyklistická túra mezi Pasovem a Vídní - Klášter Melk

www.stiftmelk.at