Pevnost Oberhaus

Cyklistická túra mezi Pasovem a Vídní - Pevnost Oberhaus

Naproti pasovskému starému městu leží 100 m nad údolím pevnost Oberhaus, vojenské centrum knížecího biskupství v Pasově. Byla vybudována v roce 1219 kolem dodnes stojící kaple, byla pětkrát bezúspěšně obléhána, z toho dvakrát pasovskými občany, kteří se tak chtěli zbavit jim vnuceného panstva. Ve zmatku reformace zde byli za velmi krutých podminek vězněni příslušníci reformačního náboženského hnutí Novokřtěnců, trochu lépe pak na tom byli političtí vězňové v bavorské vojenské věznici do roku 1918.

Pevnost Oberhaus
Pevnost Oberhaus
Pevnost Oberhaus

Dnes je v pevnosti muzeum Oberhaus, které informuje o historii města Pasova a umožňuje náhled do života, bydlení a práce ve středověku. Od baterie Linde je nejkrásnější pohled na tři řeky Dunaj, Inn a Ilz.

www.oberhausmuseum.de

 
Pevnost Oberhaus